I SPY WITH MY LITTLE EYE

Ottawa City Stripes Socks

Go Ottawa Go!

  • One Size Fits Most
  • 75%Cotton/12%Polyester/13%Spandex